Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Veri Politikamızı inceleyebilirsiniz.
#200.00 TL Üzeri Ücretsiz kargo


KVKK Politikası (Kişisel Verilerin Korunması)

 

GÜNEY DİŞ Kişisel Verilerin Korunması Politikası

GÜNEY DİŞ DEPOSU TİC. ve SAN. A.Ş (GÜNEY DİŞ) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenmesinin hukuki nedenleri ve haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla uyguladığımız politikamızı sizlerle paylaşmak isteriz.

Kişisel verileriniz, GÜNEY DİŞ’in ürün ya da hizmet satışını, kurulumunu vb. satış sonrası eğitimini, teknik desteğini yerine getirmesi, GÜNEY DİŞ’in müşterisi olmak, bayisi olmak ya da sadece duyurularından haberdar olmak için üyelik alınması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, bayi satış işlemleri, üretim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetleri ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi, kargo/lojistik işlemlerinin uygulanması, internet sitelerinden yararlanılabilmesi, üretilen / geliştirilen ürünlerden yararlanılabilmesi, bunların iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilmesi, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, size özel kampanya ve reklam bildirimleri, müşteri, bayi, üyelik vs sözleşmelerinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi, insan kaynağı yönetiminin GÜNEY DİŞ tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, iş ilişkisi kurulan kişi, firma ya da kurumun hukuki emniyetinin sağlanması, burada yazılan işlemlerin GÜNEY DİŞ’in ilgili birimi ya da anlaşmalı bayileri aracılığı ile gerçekleştirilmesi amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu politikamızın ikinci paragrafında yazılan amaçlar çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca, yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan şube/lerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, anlaşmalı bayilerimize, iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, danışman şirketlere, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine, barındırma hizmeti sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, hukuk bürolarına, kargo/lojistik firmalarına, sosyal medya mecralarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, iş bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve ilgili kanunun / mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

GÜNEY DİŞ kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve saklamasını sağlamak amacı ile gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder. GÜNEY DİŞ kişisel verilerinizi iş bu politika metninde geçen işleme amacı dışında işlemeyecek, saklamayacak ve açıklamayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi gereği Veri Sahibi olarak haklarınız:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi olarak, bu kanunun uygulanması ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak Kayışdağı Mah. Dudullu Caddesi Mecnun Sokak No:8 34755 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE adresine, info@guneydis.com kayıtlı elektronik posta adresine ya da GÜNEY DİŞ sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile info@guneydis.com  adresine iletmeniz halinde otuz (30) gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Taleplerde veri sahibinin TC kimlik numarası, adı, soyadı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve talep içeriğinin veri sahibinin imzası ile birlikte bulunması zorunludur. Sonucun iletilmesinde bir maliyet oluşması durumunda, GÜNEY DİŞ’in mevzuatın ön gördüğü ücret tarifesi üzerinde ücret talep etme hakkı saklıdır.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *